حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام طی مراسمی مفروش شد حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام طی مراسمی مفروش شد
 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۹ آبان ساعت 0 و 0 دقیقه
حرم ورواق هاي حرم مطهر حضرت عباس عليه السلام طي مراسمي زيبا وبامعنویت براي نخستين بار تمامي اين بارگاه با هفتاد و دو قطعه فرش دستبافت كاشان با نقشه زيبا واختصاصي با زمينه لاكي فرش گرديد.