بازدید آقای روحانی از نمایشگاه فرش دستباف و رونمایی از فرش های عتبات عالیات با نام فرش عشق بازدید آقای روحانی از نمایشگاه فرش دستباف و رونمایی از فرش های عتبات عالیات با نام فرش عشق
11/09/2016 12:00:00 ق.ظ Visit Count965
بازدید آقای روحانی از سازمان میراث فرهنگی و رونمایی از فرش های عتبات عالیات با نام فرش عشق

آقای روحانی رئیس جمهور محترم در بازدید از نمایشگاه فرش نفیس دستباف عتبات، فرش نفیس در حال بافت ویژه حرم مطهر حضرت امام حسین را (ع) ‌گره زد. 
همچنین رئیس جمهور از سه فرش نفیس بافته و آماده شده برای حرم های مطهر حضرت امیرمومنان علی (ع) ‌در نجف اشرف، امامین عسگریین (ع) در سامراء ‌و امامین جوادین (ع) در کاظمین دیدن کرد.
  Send To Social Networks:
Related Images
Opinion About This Content
Your opinion will be published after activation by administrator!
The head of news
New news
Top news
TORANJMEHRAB CO Website.
All Rights Reserved. Copyright 2015.